حسین راهداری کارشناس بازارهای مالی در مورد چالش‌های پیش‌روی بازار ارز می‌گوید.

نسخه کامل این گفتگو را در یوتیوب ببینید.