به گزارش اکوایران، این تحلیل و خوش باوری منجر به برخی تصمیمات و اتخاذ سیاست های غلط در دولت دوازدهم شده بود. روایت احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی نشان می دهد که این تحلیل ها تا چه حد در اتاق های تصمیم گیری جدی گرفته شده بودند.