البته که در هیچ فوتبالی دستمزد داوران به اندازه بازیکنان نیست و حتی دستمزدها نزدیک بهم نیست اما به نظر می رسد در کمتر فوتبالی دستمزد داوران به اندازه لیگ برتر ایران پایین باشد.

در این آیتم می توانید دستمزد داوران فوتبال را در لیگ های معتبر جهان ملاحظه بفرمایید.

پینوشت: منبع اعداد هفته نامه تجارت فردا است.