به گزارش اکوایران، تیم 22 نفره جدید وزارت صمت به شرح زیر است(جزئیات بیشتر):

۱- سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار

۲-علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات

3- محمد مهدی برادران خلخالی معاون صنایع عمومی

4-محمد جواد حاجی حسینی معاون حقوقی و امور مجلس

۵-یونس سلمانی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و پایش

۶-صدیف بیک زاده دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور

۷-سهیل معمار باشی مدبر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت

۸-لیلا مرادی سرپرست دفتر محیط کسب و کار

۹-محمدرضا زین الدینی رئیس مرکز سرمایه انسانی و سازمانی

۱۰-ناهید زندی زاده سرپرست دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی

۱۱-فرزاد اسماعیل زاده سرپرست دفتر صنایع نرم افزار

۱۲-حمید محله ای سرپرست دفتر خدمات نگهداری و تعمیر

۱۳-کامبیز معتمد وزیری سرپرست دفتر خدمات عمومی

۱۴-هما الوندی سرپرست دفتر صنایع غذا و دارو

۱۵-محسن صفدری سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری

۱۶-حسین فرهیدزاده مدیر کل دفتر بازرسی

۱۷-کتایون نعمت پور مدیر کل دفتر محیط کسب و کار و محیط زیست

۱۸-محمد مهدی هادوی مدیر کل دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید

۱۹-کیوان گردان سرپرست دفتر صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی

۲۰-بهناز بختیاری سرپرست دفتر فناوری و نوآوری

۲۱-افسانه محرابی سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک

۲۲-محمد وصالی قمصری سرپرست دفتر صنایع و لوازم خانگی و اداری