احمدحسین فلاحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره اعتراض معلمان بازنشسته نسبت عدم اعمال رتبه بندی معلمان برای بازنشستگان، با یادآوری اینکه دولت گذشته قصد داشت اعتباری معادل 5 هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در نظر بگیرد اما مجلس یازدهم زیر بار تصویب آن نرفت، اظهار کرد: اما با روی کار آمدن دولت جدید، رقمی معادل 12.5 هزار میلیارد تومان آن هم برای 6 ماه در سال 1400 به منظور اجرای لایحه رتبه بندی در قانون بودجه پیش بینی شد که این رقم برای سال آینده 25 هزار میلیارد تومان دیده شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتی در لایحه ارائه شده توسط دولت، بازنشستگان 1400 هم جایی نداشتند، افزود: اما با تغییر تاریخ زمان اجرای این قانون توسط کمیسیون آموزش به تاریخ 31 شهریورماه 1400، بازنشستگان سال 1400 را نیز مشمول قانون رتبه بندی معلمان شدند.

وی با بیان اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز باید از طریق دیگری پیگیری شود، ادامه داد: این موضوع در لایحه بودجه 1400 و 1401 دیده شده و مجلس نیز پیگیر اجرای دقیق همسان سازی حقوق بازنشستگان مطابق قانون بودجه 1400 بوده و برای سال آینده نیز به طور ویژه این موضوع را در قانون بودجه 1401 پیش بینی می‌کنیم.