ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با خانه ملت، در تشریح پیشنهادهای کمیسیون اجتماعی برای اعمال تغییراتی در لایحه بودجه 1401، گفت: در لایحه بودجه وام ازدواج تعیین نشده بود و تصمیم‌گیری در این مورد را به طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار داده بودند تا برای آن آئین‌نامه تدوین کنند بنابراین ما طبق بندی که سال گذشته در بودجه داشتیم میزان وام ازدواج را افزایش داده که در کمیسیون تلفیق ارائه خواهیم داد.  

بر اساس پیشنهاد این کمیسیون میزان وام ازدواج برای هر کدام از زوج و زوجه مبلغ 150 میلیون تومان تعیین شده که روی هم مبلغ 300 میلیون تومان برای زوجین خواهد شد.مبلغ وام ازدواج در سال 1400،  برای هر یک از زوجین هفتادمیلیون تعیین شد که روی هم به 140 میلیون تومان می رسید. بدین ترتیب کمیسیون اجتماعی به دنبال افزایش رقم کلی وام ازدواج به بی از 100 درصد است. در سال جاری پیش بینی شده بود متقاضیانی که سن آنان کمتر از 25 سال است وام 100 میلیونی می گیرند. نماینده مجلس می گوید: برای سال آینده نیز مبلغ 100 میلیون تومان افزایش نیز برای تشویق جوانان به ازدواج برای پسران کمتر از 25 سال و دختران کمتر از 23 سال پیشنهاد شده به این صورت که هر کدام از زوج و زوجه واجد این شرایط سنی از مبلغ 250 میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت 10 ساله بهره‌مند می‌شوند .

به گفته او در سال جاری مدت تعیین شده برای بازپرداخت وام ازدواج 7 سال تعیین شده بود. همچنین ضامن کارمند را برای دریافت وام ازدواج حذف کرده و ارائه سفته معتبر یا افراد شاغل دارای چک معتبر را جایگزین کردیم.

وی با اشاره به افزایش 2 برابری تسهیلات اشتغالزایی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تصریح کرد: اعتبار این تسهیلات در بودجه سال جاری مبلغ 100 هزار میلیارد ریال تعیین شده بود که ما امسال آن را به 200 هزار میلیارد ریال افزایش دادیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بر اساس پیشنهاد این کمیسیون میزان حداقل حقوق که در لایحه بودجه چهار میلیون و نیم تعیین شده بود را به مبلغ 5 میلیون تومان افزایش دادیم و سقف پرداخت مالیات نیز که مبلغ 5 میلیون تعیین شده بود را به 6 میلیون تومان افزایش دادیم چرا که خط فقر در کشور 6 میلیون تومان تعیین شده است، بنابراین افرادی که کمتر از این مبلغ دریافت کنند باید معاف از پرداخت مالیات شوند و برای حقوق بالاتر از این مبلغ نیز پرداخت مالیات باید به صورت پلکانی افزایش پیدا کند تا فشاری بر مردم تحمیل نشود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: افزایش 2 سال بازنشستگی از دیگر مواردی بود که به طور کل حذف کردیم و پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه از ماهیت احکام دائمی برخوردار است در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود، همچنین میانگین 3سال حقوق بازنشستگی که پیش از این دو سال تعیین شده بود را به این دلیل که دارای ماهیت برنامه احکام دائمی است، حذف کردیم بنابراین باید یا دولت در این رابطه لایحه ارائه داده و یا مجلس طرح ارائه دهد چراکه نمی‌توان آن را در قانون بودجه سنواتی لحاظ کرد.

البته این پیشنهادات کمیسیون اجتماعی مجلس باید در کمیسیون تلفیق بررسی و در صورت تصویب به صحن علنی ارائه می شود. در غیر این صورت قابلیت اجرایی پیدا نمی کند.