سه ضلع اصلی به تعویق افتادن برجام چه بود؟ همچنین در صورت دستیابی به توافق، متن جدید چه چارچوبی خواهد داشت؟
گزارش کامل اکوایران درباره این مسائل را در لینک زیر بخوانید:
 


چارچوب یک برجام احیا شده