همچنین در این گزارش آمده است که مقامات ریاض رییس جمهور یمن را تقریبا وادار به حصر خانگی کرده و ارتباطات او را محدوده ساخته اند. گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


رئیس‌جمهور یمن در ریاض حصر خانگی شد