این اتفاق چه منافع و خطراتی برای دولت آمریکا دارد؟ گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


تصمیم مبهم بایدن درباره حذف سپاه از لیست سیاه