به همین مناسبت مجله اکونومیست پرونده ویژه این هفته خود را به این موضوع اختصاص داده است. گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


«رکورد تورمی آمریکا»؛ ارمغان نفوذ چپ‌ در فدرال‌رزرو