او در این مقاله آورده است، خطر شکست پوتین در اوکراین با توجه به سلاح هسته ای که در اختیار اوست می تواند خطری جهانی در پی داشته باشد.

گزارش کامل اکوایران در این باره در لینک زیر بخوانید:
 


وحشتناک مثل رهبری تحقیرشده با بمب هسته‌ای