گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


سفر غیرمنتظره بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی به کی‌یف چه معنایی دارد؟