اگر حضور آمریکا در این منطقه کم‌رنگ شود، چه آلترناتیوهایی وجود دارد و نقش روسیه و چین در این خلا چیست؟ گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


ظهور جهان چندقطبی: خلا آمریکا در خاورمیانه چگونه پر خواهد شد؟