توماس فریدمن تحلیل گر برجسته سیاسی در آخرین مقاله خود به این موضوع پرداخته است و درباره تاثیرات این جنگ در جهان سخن به میان آورده است. گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


منطقه سرنوشت ساز جنگ اکوکراین؛ پوتین سوپرایز می شود؟