این در حالی است که سیگنالی نسبتا متفاوت از سوی  ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز مخابره شده است. گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


گروسی: مذاکرات با ایران به بن بست رسیده/ آمریکا: آماده بازگشت سریع به برجام هستیم