آخرین خبر مربوط به پیشنهاد ایران به آمریکا بوده است. جزییات این پیشنهاد چیست؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


جزئیات بسته‌ پیشنهادی جدید ایران به آمریکا