بیش از یک سال پیش، عده‌ای از هنرمندان کوبایی ترانه‌ای با عنوان «میهن و زندگی» منتشر کردند، ماجرای این ترانه چه بود که به زندان افتادن یک خواننده ختم شد؟