گزارش اکوایران درباره آخرین تحولات جنگ اوکراین و روسیه را در لینک زیر بخوانید:
 


خیز بلند اوکراین برای ضدحمله گسترده با ارتش یک میلیون نفری