گزارش اکوایران درباره این تغییر را در لینک زیر بخوانید:
 


پرده برداری از سیاست جدید اسرائیل علیه برنامه اتمی ایران