همچنین در این خبر آمده است که ایران نیز ایده جدیدی برای ارائه دارد. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


افشای جزئیات پیشنهاد برجامی اروپا/ ایران مخالف است!