این موضوع تنش های ژئوپلیتیکی را به اوج رسانده و احتمال برخورد دو ابرقدرت جهانی را بالا برده است. گزارش اکوایران را بخوانید:
 


فوری: پلوسی وارد تایوان شد؛ تشدید تنش ها میان پکن و واشنگتن