جزییات این خبر را در اکوایران بخوانید:
 


ادعای وال استریت ژورنال: کلید توافق با ایران پیدا شد