گزارش اکوایران درباره معالده نفتی برجام و نقش عربستان در بازار نفت را در لینک زیر بخوانید:
 


شلیک نفتی بن‌سلمان به احیای برجام