این فراخوان در جنگ با اوکراین نشانه چیست؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: