این اتفاقات چه تاثیری بر برجام خواهد گذاشت؟ گزارش راهبرد اکوایران در این باره را ببینید: