به گزارش اکوایران، ولادیمیر پوتین، برای سرکوب مخالفین در داخل کشور، به مردم می‌گوید غرب با سیاست هایش قصد نابود کردن سبک زندگی روسی را دارد.

روسیه در مجموع فاقد دینامیسم اقتصادی ای است که بتواند رشدی پایدار را رقم بزند.

سابق بر این، در دوران اتحاد جماهیر شوروی، ضدیت با غرب در چهارچوب ایدئولوژی کمونیستی در روسیه دنبال می شد. اما امروزه هم گویی نیاز حاکمیت روسیه نوعی تقابل با غرب است که به واسطه ی آن ناراضیان را در کشور سرکوب کند.

مجموع این عوامل شرایطی را رقم زده که به زعم نویسنده اکونومیست، شرایط برای تسهیل مهاجرت اتباع روسیه به کشورهای غربی فراهم است و دولت‌های غربی باید از این فضا برای کمک به حقوق بشر و به خودشان، دست به کار شوند.