روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده است، در پی محکومیت محمد قبادلو به قصاص نفس، فرجام خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان ارجاع گردیده است.

این نهاد اعلام کرده است: محکوم علیه نامبرده در اغتشاشات اخیر با زیرگرفتن استوار فرید کرم پور از پرسنل فراجا به وسیله خودرو، وی را به شهادت رسانده که پس از اعلام شکایت اولیاء دم شهید در دادگاه کیفری یک تهران، پرونده متهم منتهی به صدور حکم قصاص شده است.