آخرین مارکت تایمز

۰۰:۵۰
در هفته گذشته داده‌های تورمی از اقتصاد آمریکا منتشر شد که منجر به کاهش شاخص دلار شد.
۰۲:۱۱
هفته گذشته داده‌های تورمی از اقتصاد انگلستان منتشر شد که روندی کاهشی داشت و پایین تر از انتظارات مارکت نیز منتشر شد.
۳۳:۵۹
در هفته گذشته داده‌های تورمی از آمریکا منتشر شد که پایین تر از انتظارات مارکت بود و توانست قوتی به دارایی‌های ریسکی…
۰۱:۵۲
تحلیلگران بر سر چرایی بازدهی بالای اوراق قرضه آمریکا و مسیر پیش‌روی آن اختلاف نظرات فراوانی دارند که جروم پاول رئیس…
۰۳:۱۵
شاخص‌های بورسی آمریکا نزدیک به شکست رکوردی از سال ۲۰۰۴ بودند که سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا با سیگنال…
کارگزاری مفید