علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز ضمن بررسی بازار اوراق، تلاش دارد به کمک چند نمودار، سیگنالی را که اقتصاد دریافت می‌کند به ما نشان دهد.