در این بین، بازار سنگ آهن هم حسابی داغ شده‌است. اما آیا این رویه باقی خواهد ماند؟

علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به دلایل رشد قیمت سنگ آهن اشاره کرده‌است.