علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز داده‌های خرده‌فروشی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و در ادامه آن، پیش‌بینی خود را از ادامه روند نرخ تورم در آمریکا ارائه می‌کند.