علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به تحلیل بازار بیت‌کوین پرداخته و پیش‌بینی خود را از این بازار ارائه کرده‌است.