این مسئله‌ای است که علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در گذشته در برنامه مارکت‌تایمز به آن اشاره کرده بود و پیش می‌کرد این روند کاهشی ادامه پیدا کند. او در این قسمت از برنامه مارکت‌تایمز دلایل سقوط طلا را بررسی کرده‌است.