علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، از تاثیر ذخیره های گاز اروپا بر ارزش ارز یورو مقابل شاخص دلار میگوید.