علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، پیشبینی می¬کند که روند طلا در آینده چطور خواهد بود و آیا دلیلی وجود دارد که طلا مسیری صعودی به خود بگیرد؟