بر اساس آمار، اقتصاد چین پس از بازگشایی، در شرایط مطلوبی  قرار گرفته است به طوری که نزول دوران کرونا را نیز جبران کرده است. نفت، بازار ارز و اوراق آمریکا نیز به این داده ها واکنش نشان دادند و طلا متاثر از انتظارات تورمی، روندی صعودی به خود گرفت. با این حال، مراسم سخنرانی و شهادت دادن جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا در  روز سه شنبه و چهارشنبه میتواند مسیر بازارها را تغییر دهد.

علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در برنامه مارکت تایمز این هفته، تاثیر اظهار نظرهای اعضای فدرال رزرو را بررسی میکند و سینگال هایی که در روزهای پیش رو باید به آن توجه کرد را برمی‌شمرد.