برنامه متراژ

10 ناگفته مسکن ملی

پیش خریداران «مسکن ملی» قبل از امضای قرارداد چه اطلاعاتی باید درباره این طرح بدانند که اطلاع از آن می تواند به تصمیم بهتر افراد کمک کند ؟

تمام شده مسکن ملی چقدر است ؟ 

فرید قدیری سر دبیر برنامه "متراژ" به همراه معاون مسئول در بنیاد مسکن پاسخ می دهند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد