برنامه متراژ

بازار مسکن تحت فرمان بورس

قیمت مسکن دز دومین ماه از سال 99 با شیب تند افزایش پیدا کرد.

 

هر چند معاملات خرید آپارتمان هم افزایش یافت اما هنوز بازار در رکود است.

پس علت جهش جدید قیمت چیست ؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد