برنامه متراژ

تحلیل دولت از علت یا علل جهش های مکرر قیمت مسکن و رشد تند اجاره بها چیست؟

سیاست گذار با چه منطق و محاسباتی برای اجاره بهای ۹۹ سقف رشد به میزان ۲۵ درصد تعیین کرده است؟ چه تدابیر دیگری به جزء سقف رشد برای مستاجرها و حتی خریداران مسکن در نظر گرفته شده است؟ پاسخ این پرسش ها و بیشتر را در گفت و گو با مهندس محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بررسی کرده ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد