برنامه متراژ

حاشیه‌های بورس املاک

یک گروه در بازار مسکن تصور می‌کنند با راه‌اندازی «بورس املاک» باید واحدهای خود را به جای بازار مسکن در بازار سهام به فروش برسانند. اما گروه دیگری از طیف فعال در بازار ملک که اتفاقاً مخاطب اصلی بورس املاک باید باشد، نسبت به ظرفیت‌های این فضای جدید بورسی غافل است! چه کسانی می‌توانند از طریق بورس، کار ملکی انجام دهند؟ آیا استقبال خواهد شد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد