برنامه متراژ

فرصت کوتاه مقابل مستاجرها/ رگ خواب صاحبخانه ها را بشناسید

بازار اجاره مسکن با دو تغییر عمده به زیان مستاجرها روبرو شده است. از یک طرف اجاره بها رشد قابل ملاحظه پیدا کرده و از طرف دیگر، خواسته مالک و مستاجر از بابت دریافت پول پیش و اجاره بهای ماهانه به شکل دیگری متضاد از هم شده است. آیا این، پایان راه مستاجران است؟ فرید قدیری در این برنامه از یک فرصت پیش روی مستاجرها می گوید و نرگس رزبان آینده بازار را بررسی می کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد