برنامه متراژ

بازار مسکن از استرس «ارزی» تا نگرانی های «بورسی»

بازار مسکن هم در دوره هیجان مثبت «بورس» و هم در مقطع فعلی تحت تاثیر آثار روانی تحولات بازار سرمایه قرار داشته و دارد. طی یکسال و نیم گذشته با شوک های «ارزی» و قله پیمایی «شاخص»، فروشنده های آپارتمان معیار اصلی شان را برای «قیمت پیشنهادی»، بازدهی بورس قرار داده بودند و اکنون نیز با توجه به روند کاهشی بورس صحبت از ورود نقدینگی به بازار مسکن می شود. آیا باید انتظار ناپایداری بیشتر در بازار مسکن را داشته باشیم؟ فرید قدیری و غلامرضا سلامی درباره این پرسش توضیح می دهند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد