برنامه متراژ

جایگزین تهران برای خرید مسکن

آیا بازار مسکن برای کسانی که در تهران دنبال خرید یا حتی اجاره هستند، به انتهای خط رسیده است؟ غالب دهک های کم درآمد پایتخت نشین این روزها در مواجهه با قیمت های نجومی آپارتمان و نرخ های سرگیجه آور اجاره، ناامید هستند و اینطور از بازار برداشت می کنند که دیگر هیچ وقت نمی توانند صاحب خانه شوند. اما در «حومه جدید» پایتخت، اوضاع مسکن کاملاً از تهران متفاوت است. فرید قدیری و یک مدیر مسکن در وزارت راه و شهرسازی در این باره توضیح مبسوط ارایه می کنند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد