برنامه متراژ

طبقه فریبنده بازار مسکن در زمان جهش

رفتار بساز و بفروش ها چگونه به تعمیق رکود مسکن منجر می شود؟

بهترین زمان برای سرمایه گذاری ساختمانی چه موقع است؟ در الگوی فعلی، سازنده ها درست در زمان جهش قیمت مسکن وارد طبقه ای از بازار ساخت و ساز می شوند اما این رفتار جوابگو نیست. فرید قدیری و مسعود سعادتمند در این باره توضیح می دهند

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد