برنامه متراژ

حرکت بعدی قیمت مسکن چیست؟

حرکت بعدی قیمت مسکن چگونه است؟ مسیر رشد قیمت مسکن در ماه گذشته دوباره به سمت صعود بیشتر تغییر کرد. این سوال الان در بین خریدار و فروشنده ملک مطرح است که این بازار چرا برخلاف سایر بازارها حرکت می کند؟ آیا اصل این پرسش درست است؟! فرید قدیری و نرگس رزبان درباره مسیر آینده قیمت مسکن توضیح می دهند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد