برنامه متراژ

کیش به محتکران مسکن

با عقب گرد قیمت در بازارهای موازی مسکن، قیمت خانه و آپارتمان چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

آیا باید باز هم منتظر جهش قیمت باشیم یا زمان کاهش قیمت ها فرا رسیده است؟ فرید قدیری از دو واقعیت بازار مسکن در این دوره می گوید که امکان پیش بینی آینده کوتاه مدت را فراهم می آورد. فخرالدین زاوه نیز از اوضاع بازار مسکن پس از تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر می گوید

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد