برنامه متراژ

نفع مستاجرها از ریزش قیمت مسکن چیست؟

قیمت مسکن در مناطقی از تهران در ماه گذشته کاهش پیدا کرد آن هم کاهش قابل توجه. از طرفی، خیلی از فروشنده های آپارتمان، تجدیدنظر کاهشی روی قیمت های پیشنهادی فایل های خود انجام داده اند.

 

نتیجه این دو اتفاق در ماه گذشته باعث سقوط تورم ماهانه مسکن از ۸ تا ۱۰ درصد ماه های قبل به زیر ۲ درصد شد.

میانگین قیمت واحدهای مسکونی در معاملات ماه آبان، کمتر از یک میلیون تومان در مترمربع افزایش یافت که در طول حداقل ۵ ماه قبل از آن،‌ بی سابقه بود.

اکنون این سوال در بازار اجاره مسکن بوجود آمده است که «اثر القایی کاهش قیمت مسکن برای اجاره نشین ها چه می تواند باشد؟»

آیا مستاجرها به شکل مستقیم از کاهش قیمت آپارتمان نفع می برند؟

اثرپذیری مستقیم می تواند این باشد که اجاره بها نیز افت کند.

اما احتمال دیگر این می تواند باشد که الزاماً اجاره بها ارزان نشود اما شرایط بازار تا حدودی برای مستاجرها بهبود یابد.

در این قسمت از برنامه متراژ، نفع احتمالی مستاجرها از کاهش قیمت مسکن مورد بررسی قرار گرفته است.

آنچه اهمیت پیدا می کند در این مسیر، روند عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای است.

در شرایط بدبینی به آینده و عدم قطعیت، خیلی از مالکان واحدهای مسکونی در حالت صبر و انتظار قرار می گیرند از این بابت که بفروشند یا نگه دارند!

سال گذشته این وضعیت برای خیلی از خریداران سرمایه ای آپارتمان اتفاق افتاد تا جایی که خانه خالی در بازار اجاره هم افزایش پیدا کرد.

موجرهایی که پیش تر،‌ آپارتمان اجاره می دادند، سال گذشته از اجاره داری انصراف دادند. اما در حال حاضر با کاهش عدم قطعیت و توقف روند بدبینی به آینده در خیلی از بازارها، این احتمال وجود دارد که بخشی از مالکان این خانه های بدون استفاده، مزیت و نفع اقتصادی خود را در این ببیند که واحدهایشان را روانه بازار اجاره کنند.

اثر این تزریق در برنامه متراژ مورد بررسی قرار گرفته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد