این در حالی است که بازار مسکن در یکی دو ماه گذشته بر خلاف ماه های نخستین سال با سرعت بیشتری، تغییر و تحولات جدید را تجربه کرده است.

در این برنامه متراژ، حال و هوای این روزهای بازار مسکن رصد شده است. احسان برین، پژوهشگر اقتصادی با توجه به وضعیت بازار ارز، میانگین قیمت مسکن در ماه های پایانی سال را هم محاسبه کرده است.