برنامه متراژ

خانه سازی یا ملک بازی؟

سازنده ها در بازار مسکن احساس می کنند باخته اند و اگر به جای ساخت و سازهای ۲ سال اخیر، سرمایه شان را برای خرید آپارتمان صرف کرده بودند تا الان بیش از ۱۰۰ درصد عایدی به دست آورده بودند.

سود بساز و بفروشی در پایتخت چند درصد است؟ آیا واقعا در همین بافت فرسوده تهران که گفته می شود شهرداری ۱۰۰ درصد عوارض را تخفیف می دهد، سازنده ها سود مناسب کسب نمی کنند؟ 

یک فعال ساختمانی به این پرسش ها پاسخ می دهد؛ فرید قدیری نیز درباره حاشیه سود ساخت و ساز گزارش می دهد

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد