برنامه متراژ

خانه ‌دار شدن با اعتبار ۵۰۰ میلیونی

خرید اعتباری مسکن با استفاده از تسهیلات جایگزین وام، نهایی شده و بزودی این تسهیلات که لیزینگ نام دارد، به بازار می ‌آید.

اما جزئیات طرح لیزینگ چیست و این تسهیلات، مناسب چه گروهی از خریداران مسکن است؟ آیا خانه ‌اولی‌ ها هم در نهایت از این اتفاق سهم خواهند برد؟

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران در اینباره توضیح می ‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد